Z kart historii – jak „nowi” protestowali przeciwko „starym”

Tomasz Świderek znalazł w swoim archiwum ciekawy druk sprzed ponad 10 lat, który w ciekawym świetle stawia stanowiska operatorów komórkowych w sprawie MTR, ale i także ich politykę cenową.