Wyniki Netii po 3Q2011

W III kwartale Netia miała 24,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 12,41 mln zł rok wcześniej. Prognoza przychodów na 2011 r. została obniżona do 1590 mln zł z ponad 1610 mln zł.