Wyniki LG w 4Q2010

LG odnotował w IV kwartale 2010 roku pierwszą od blisko dwóch lat stratę (ostatnia miała miejsce w I kwartale 2009 roku). Spowodowała ją utrzymująca się słabość działu mobilnego.