TP przegrywa z DPTG w pierwszej instancji austriackiego sądu

Wiedeński Sąd Gospodarczy, orzekając jako sąd I instancji, nie uchylił wyroku częściowego arbitrów z 24. sierpnia 2010 roku w sporze pomiędzy Telekomunikacją Polską i DPTG. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Od wydanego dziś orzeczenia, TP przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego w Austrii.