Świętokrzyska sieć szerokopasmowa

Przedstawiciele Świętkorzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisali umowę dotyczącą budowy „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”. Wartość projektu to ponad 202 mln zł.