Solorz-Żak już 100% właścicielem Polkomtelu

9. listopada Spartan Capital Holdings, spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka, została wpisana do księgi akcyjnej Polkomtelu jako właściciel 100% akcji. Tym samym formalnie przejęła pełną kontrolę nad operatorem sieci Plus.