Play za projektem blupill

Rzecznik sieci Play, Marcin Gruszka, nie zgadza się ze stanowiskiem Grupy TP, według którego korzystanie z serwisu blupill może być przesłanką do rozwiązania umowy przez operatora. Jego zdaniem stwierdzenie to jest sprzeczne z Prawem Telekomunikacyjnym.