MNI połączy się z Mediatelem?

17. stycznia giełdowy fundusz MNI podpisał list intencyjny z Mediatelem dotyczy uzgodnienia warunków przyszłej współpracy pomiędzy stronami w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych.