Avocado – nowe bankowe dla klientów sieci Plus

Avocado jest ofertą konta bankowego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK z wydaną do niego kartą oraz usługami bankowości elektronicznej, skierowaną specjalnie do klientów indywidualnych sieci Plus.